Danta

[ Green School ] [ Sport ] [ History ] [ Pupils work ] [ Links ] [ About us ] [ Extra Curricular ] [ Archive ]                                       
[ Bits and Bytes ] [ Our American Friends ] [ School News ] [ Our ABC of Portlaw ] [ Site Contents ] [ Awards ] 
 [ Class Photographs ]  [Virtual Post Office]  [Virtual Nature Trail] [Our Heritage Trails]

 

Home
Up

 

 

 

 

 

An Fheirm

Tá Fheirim agamsa
Atá fairsing is uaibhreadh
Is breá liom siúlóid ann
Nuair a bhíonn an obair bhaile déanta
                             Tugann sé faoiseamh
                             Is tugann sé solas
                             Ba mhaith liom conaí ann,
                             Nuair a bheidh mé ag tógail dorais.

                            Tá ba agus capaill ,    
                            Muc agus uain,
                            Sicín is cearca
                            Is gach sort ainmhí.
                           Tar chun an fheirim!
                            Is cuir deireadh le "stress"
                            Mar tá áilleacht is faoiseamh
                            Aer úr, glass I ngach áit.

                                   Sarah Fitzgerald

 

Roller Blades

Níl alán airgead agam.
Tá mé ag feachaint trid an fhuinneóg.
Tá "Roller blades" ag teastáil uaim,
Mar níl aon rud agam ach babóg .

Tá sé ar intinn agam obair go dían,
Agus mo chairde ag cabhrú liom.
Mar ba bhreá liom na "Roller blades",
Ach faraor níl go leor airgead agam

Tá mé breán den obair,
Tá mé tuirse traochta, ag glanadh fuinneóga,
Ag siúloíd, ag glanadh, ag siopádóireacht,
Ag tabhairt aire do phaistí óga.

D`éirigh mé maidin amháin go luath,
Bhí sceitimíní orm, bhí pian I mo cheann.
Rith mé ar nós na gaoithe chun mo "Roller blades"a fháil,
Ach nuair a shroich mé an siopa, bhí síad imithe.
Ní raibh síad ann!

Bhí mo chroí briste, Bhí díoma orm.
Rinne mé íarracht ach fós ní raibh "Roller blades" agam.
Chuaigh mé abhaile, dinis mé an scéal do Mhamaí,
Thosaigh sí ag gaíre, D`oscail sí an doras.Agus sa chistin bhí "Roller blades" ag feitheamh liom!

Kate Henebry

 

An Feirmeoir

Is maith liom an fheirm
Is maith liom an feirmeoir
Bíonn sé ag obair
Ag deisiú an tarracóir.
Bíonn sé sa chlós
Le na siciní agus turcaí
Bíonn sé sa ghairdin
Ag bailiú na glasraí.
Tá alán ainmhithe aige
Capall, lacha, bó
Ba mhaith liom bheith I mo fheirmeoir
Ag obair go deo!

Claire Nolan

 

Is maith liom bainne

Is maith liom bainne
Is maith liom bui
Is maith liom sneachta
Agus ag leamh ina sui

Is maith liom úlla
Is maith liom ubh
Is maith liom oiche shamhna
Is maith liom tú

 

         An tEarrach

Tá an tEarrach ann anois.
Tá an ghrian ag taitneamh sa spéir.
Tá na huain óga ag sugradh.
Agus ag léim thuas san aer.

Tá gach rud ag athrú.
Tá duilleoga ag fás ar na crainn.
Tá féar ag fás sa pháirc.
Tá bláthanna ag fás sa ghairdín.

Tá an aimsir níos fearr.
Is féidir linn dul amach.
Tá athas ar gach duine
Mar tá an Samhradh ag teacht.

Megan Walsh

 

 

[ Return to Top ] [ Contact Us ] [ Site Contents ]           info@portlawns.com